سامانه ترجمه آنلاین فارسیز به منظور تکمیل پرسنل خود به منظور جذب ایده های جدید و توانایی به روز بودن برای مرتفع سازی نیاز مشتریان از افراد دارای تجربه و تحصیلات در زمینه ترجمه دعوت به عمل می آورد .لذا از متقاضیان در خواست می نماید مراحل ثبت نام را با کمال دقت و صحت طی نموده و برای ما ارسال نمایند.

مترجم گرامی بعد از تکمیل این فرم وارد صفحه آزمون می شوید، در صورتی که 1 الی 2 ساعت زمان دارید فرم را تکمیل نمایید.

به همراه کد شهر وارد شود مانند 02100000000

به طور کامل وارد شود 09120000000